Omrop Fryslân

Implementatie Media Asset Management & Archief


Omrop Fryslân was op zoek naar een Archiefsysteem voor de gedigitaliseerde historische content, en voor toekomstige toestroom van archiefwaardige items. We hebben een archiefsysteem geïmplementeerd dat naadloos integreert met de Avid Interplay-omgeving, de Avid iNews-omgeving, een nearline diskarchief en een redundante LTO Tape robot.