Opdrachtgevers

Van de ontwikkeling van een tailormade media-applicatie tot interim-management, MovingMedia levert de oplossing. Voor nu. En de toekomst.

Maak kennis met onze klanten en hun uitdagingen op het gebied van media.

Advies voor automatisering
NPO had de wens om het uitzendproces voor teletekstpagina 888 ondertiteling te automatiseren. Op verzoek hebben we het implementatieproces begeleidt om een operationele testomgeving op te leveren. We hebben eerst een inventarisatie gedaan bij alle betrokken partijen voor de specificaties, waarna we de juiste werking van de automatiseringssystemen hebben gedefinieerd.

Monitoring
Op verzoek van SBS Broadcasting hebben we een monitoring applicatie gebouwd om de Axon uitzendstraten inzichtelijk te maken. De applicatie biedt een overzicht van de ketens, inclusief status, en geeft een alarmering in het geval van een issue. Fouten en storingen zijn snel en nauwkeurig op te sporen.

Ontwikkeling Nederlandse metadatastandaard
Vanuit de Dutch Guild of multi-media engineers was het initiatief ontstaan voor een landelijk metadatamodel ‘NL Metadata.’ Stichting ROOS had voor dit model gekozen om uitwisseling van media tussen regionale omroepen te bevorderen. Bij de implementatie bleek er behoefte te bestaan naar doorontwikkeling om het theoretische model te vertalen naar de praktijk. Wij hebben het model opgeschoond en tools ontwikkeld waarmee het model flexibeler en eenduidiger ingezet kan worden. Het model wordt nu ook door landelijke publieke en commerciële omroepen gebruikt.

Implementatie Media Asset Management & Archief
In opdracht van Omroep Gelderland hebben we een Media Asset Management omgeving gebouwd om content te kunnen archiveren en hergebruiken. Het systeem is gekoppeld aan Adobe Premiere en Annova OpenMedia news room.

Metadata-analyse en advies
NLziet heeft ons gevraagd om een analyse te doen van kwaliteit van de programma metadata aangeleverd door de deelnemers. Het rapport bevatte concrete bevindingen en aanbevelingen om de kwaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Inhuur van projectmanagers
Sony heeft diverse keren een projectmanager bij ons ingehuurd of de complete projectimplementatie aan ons uitbesteed voor diverse audiovisuele projecten in verschillende Europese landen

Implementatie Media Asset Management & Archief
Op verzoek van de EO hebben we een Media Asset Management systeem geïmplementeerd. Naast een uitgebreide zoekfunctie, kan men voormonteren en annoteren, en worden gearchiveerd items opgeslagen op een redundant diskarchief. Er zijn tevens geautomatiseerde importeer- en exporteerworkflows gecreëerd, bijv. voor de contributie aan de centrale uitspeelfaciliteit voor NPO 1, 2, 3 en alle digitale kanalen.

Metadata-analyse en advies
RTV Rijnmond heeft ons gevraagd om in kaart te brengen welke metadata wordt gebruikt bij het uitwisselen tussen de verschillende interne systemen. Daarnaast werd ons gevraagd om een advies te geven over de integratie tussen diverse bedrijfssystemen en toekomstige archiefopslag, in relatie tot bijvoorbeeld interne werkwijzen.

Broadcast Resource Planning en Management implementatie
Het Europees Parlement had een sterke behoefte aan een nieuwe resource beheer- en planningssysteem om de samenwerking en efficiëntie tussen de verschillende audiovisuele afdelingen aanzienlijk te verbeteren. We hebben een oplossing geïmplementeerd, die hen in staat stelt om snel en effectief (externe) medewerkers, AV-apparatuur en faciliteiten te boeken, monitoren, plannen en beheren.

Advies over distributieplatform
OLON heeft ons om advies gevraagd tijdens een aanbestedingstraject voor de aanschaf van een distributieplatform voor alle lokale omroepen.

Voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben we een video-on-demand applicatie ‘Debat Gemist’ geïmplementeerd. De applicatie biedt de mogelijkheid om binnen 24 uur, na afloop van een debat, de opnamen op te vragen via de website van de Tweede Kamer. Wij hebben ons met name gericht op het correct doorlopen van de ingewikkelde procedures en processen, zodat onze implementatiepartner zich kon concentreren op de technische oplossing.

Implementatie Media Asset Management & Archief
Omrop Fryslân was op zoek naar een Archiefsysteem voor de gedigitaliseerde historische content, en voor toekomstige toestroom van archiefwaardige items. We hebben een archiefsysteem geïmplementeerd dat naadloos integreert met de Avid Interplay-omgeving, de Avid iNews-omgeving, een nearline diskarchief en een redundante LTO Tape robot.

Inhuur van programmamanagers
Thales Nederland heeft ons gevraagd om een aantal project- en programmamanagers te leveren voor diverse projecten.

Project- en Interim Management
In opdracht van Ericsson Broadcast Nederland hebben we professional services geleverd in de vorm van projectmanagement en interim management.

Workflowanalyse en advies
Talpa heeft ons gevraagd om de huidige logistieke mediaworkflows in kaart te brengen en een aanbeveling te doen om deze beter te stroomlijnen voor de productie en het creatieve proces. Dit heeft geleid tot een blauwdruk van benodigde infrastructuur.

Interim-management
RTV Noord-Holland / AT5 was op zoek naar een coördinator IT-online, om intern een aantal projecten (waaronder het postproductie platform) te begeleiden en een team aan te sturen. We hebben een ervaren media professional aangeboden om hen hiermee te helpen.

Procesanalyse en advies
Voor Film Instituut EYE Nederland hebben we een analyse uitgevoerd op een drietal leidende end-to-end processen. Deze processen zijn binnen de organisatie gericht op inkomende films tot en met de vertoning daarvan op verschillende platforms. Door middel van een grootschalige informatieverzameling hebben we een divers aantal aanbevelingen kunnen bieden.

Installatie Inventory Management tool
Voor RTV Noord-Holland / AT5 hebben we een applicatie geïmplementeerd die hen in staat stelt om serverruimtes zeer gedetailleerd en overzichtelijk in kaart te brengen.

Support ondersteuning
Ericsson Broadcast Nederland hebben we tijdelijk ondersteuning geboden bij de broadcast supportafdeling. Daar lagen nog een aantal taken waar de engineers niet aan toe kwamen en zodoende onze ondersteuning inschakelde. We hebben diverse taken waargenomen en succesvol opgeleverd, waaronder het inzichtelijk maken en documenteren van enkele ondersteunde systeemomgevingen.

Implementatie Programmering- en film planningstool
Op verzoek van Filmmuseum EYE hebben wij als vervolg op de “Procesanalyse en advies” de vervanging van de programmering- en film planningstool als project uitgevoerd. Op basis van de inventarisatie van alle werkprocessen is de nieuwe, webbased versie succesvol geïmplementeerd. Daarnaast zijn op basis van de inventarisatie project overstijgende efficiency voorstellen gedaan.

Esa

Voor de European Space Agency beheerd en onderhoudt MovingMedia al jaren alle media systemen, van montagesets tot het complete storage platform en streaming play-out systemen. Een automatische workflow waarbij video-feeds centraal worden opgeslagen en bewerkt tot videoclips, documentaires en lesmaterialen.

De opdracht: creëer een technisch hoogwaardig platform, met een hoge mate van betrouwbaarheid en een praktische workflow. En als het onverhoopt toch anders loopt, lever 24/7 support. Dat doen we graag en samen nemen we de stap naar 3D en virtual reality.

Die tevredenheid heeft dit jaar nog geresulteerd in vernieuwing van hun support met uitbreiding naar een volledig redundante storage omgeving.

Viacom

Ontwikkeling van ingest-workflow automatisering
VIACOM (voorheen MTV Networks) is actief in een groot deel van Europa. Met zenders als MTV, Comedy Central, VIVA, Nickelodeon, en andere bekende entertainment merken, heeft Viacom in totaal 25 kanalen voor de doelgroepen kinderen, gezinnen, jongeren en volwassenen, en bereikt de tv-dienst meer dan 67 miljoen huishoudens in Noord-Europa. Op meer dan 40 websites in Noord-Europa wordt nog meer muziek, nieuws en entertainment aangeboden. Al het digitale materiaal wordt centraal aangeleverd in Amsterdam en daar gereedgemaakt voor uitzending. De opdracht: ontwikkel een oplossing om zo min mogelijk handmatige controles te hoeven uitvoeren. En dat hebben we samen met Viacom gedaan. Het resultaat is een workflow die het ingest proces sterk verbeterde, waardoor er manuren worden bespaard. Op dit moment worden zo’n 500-750 files per week automatisch verwerkt, met een aanzienlijk kleinere foutkans.

Maastricht UMC

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum is een samenwerking tussen het academisch ziekenhuis en de Universiteit. Media is binnen de medische wereld is extra gevoelig ten aanzien van privacy.

De opdracht: creëer een nieuwe content-structuur die aansluit op de nieuwe in-house storage omgeving. Prioriteit hebben het gebruikersgemak voor de medewerkers en privacy van de patiënten.

MovingMedia heeft een workflow analyse gedaan en de gebruikers meegenomen in een proof-of-concept. Daarna is met de MUMC ICT-afdeling een oplossing gevonden, gebaseerd op de nieuwe in house storage omgeving.

Gebruikers kunnen met de MovingMedia oplossing via het intranet het gehele foto- en video archief snel en eenvoudig doorzoeken. Voor interne gebruikers die van hoge resolutie materiaal gebruik willen maken is een goedkeuringsprotocol ontwikkeld. Een archiefmedewerker kan de aanvraag beoordelen en direct een downloadlink aan de aanvrager beschikbaar stellen.

Microsoft

Microsoft heeft klantgerichtheid hoog in haar vaandel staan. Samen met haar partners wil Microsoft het verschil maken en klanten inspireren met relevante producten en diensten.

Dat gebeurde onder andere vanuit Studio D, de webstudio van Heliview Online en MovingMedia in Hilversum. Al enige jaren verzorgden we ‘webinars’ voor Microsoft.

De opdracht: bouw een multicam webstudio voor een beperkt budget, met een speciale Microsoft ‘look & feel’.

MovingMedia heeft een makkelijk te bedienen en technisch hoogwaardige oplossing bedacht, gebaseerd op haar ervaring met de bouw van dergelijke studio’s.

Daarbij is het essentieel dat de studio door eigen mensen bediend kan worden en onderhoudsarm is. MovingMedia dacht daarbij ook aan de ecologische footprint door o.a. gebruik te maken van een lichtplan op basis van LED verlichting, wat als bijkomend voordeel heeft dat ook de studio niet te warm wordt.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op!