Organisatie van lokale omroepen in Nederland

Advies over distributieplatform


OLON heeft ons om advies gevraagd tijdens een aanbestedingstraject voor de aanschaf van een distributieplatform voor alle lokale omroepen.