Talpa

Workflowanalyse en advies


Talpa heeft ons gevraagd om de huidige logistieke mediaworkflows in kaart te brengen en een aanbeveling te doen om deze beter te stroomlijnen voor de productie en het creatieve proces. Dit heeft geleid tot een blauwdruk van benodigde infrastructuur.